kahlela

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

[verb: kick (ukukhaba), to blossom (ukuqhakaza)] eg. 'Ngikhahlela ibhola', i kick the ball and 'zizokhahlela izimbali', the roses will blossom.