question

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

sisho ukuthini isisho impicabadala