question

From Wiktionary

sisho ukuthini isisho impicabadala